پیش فروش و امتیاز

پروژه ی میلان که در منطقه 22 به پروژه ی بقیه الله 3 معروف است گزینه ی مناسبی برای افرادیست که زندگی در ساختمان های کم واحد را می پسندند.

پیش فروش برج بقیه الله 3 (میلان )

برج ترنج

برج ترنج دژبان ارتش چیتگر منطقه 22 تهران

برج مرجان

پیش فروش امتیاز برج مرجان نیروی دریایی ارتش منطقه 22

برج شمیم رحمت 3

پیش فروش پروژه برج شمیم رحمت 3(برج نخل 3) کوهک

پروژه نیروهوایی ارتش

پیش فروش پروژه نیروهوایی ارتش H2 چیتگر منطقه 22

برج بقیه الله 2

پیش فروش پروژه برج بقیه الله 2(مروارید 2) منطقه 22

پروژه لشگر 27

پیش فروش پروژه لشگر 27 همدانی

پروژه تجاری آرتمیس

قیمت برج تجاری آرتمیس دریاچه منطقه 22 تهران

برج آفتاب مهتاب

پیش فروش برج آفتاب مهتاب شرکت نفت منطقه 22

برج کامرانیه

پیش فروش پروژه برج کامرانیه سپاشهر چیتگر منطقه 22