پیش فروش و امتیاز

برج تریتیوم البرز

پروژه مسکونی برج تریتیوم البرز

برج باران

برج باران منطقه 22 و پروژه های مجتمع مسکونی باران

پروژه همسا

پیش فروش پروژه برج همسا چیتگر منطقه 22

بلوار کوهک

آشنایی 0 تا 100 بلوار کوهک منطقه 22

پهنه B شهرک چیتگر

پیش فروش برج های پهنه B (ارتش)شهرک چیتگر منطقه 22

برج های کوهک

پیش فروش امتیاز برج های کوهک منطقه 22 (در حال ساخت و ساخته شده)

املاک

در رابطه با پیش فروش و امتیاز در منطقه 22 چه می دانید؟

برج پاسارگاد 2

پیش فروش پروژه برج پاسارگاد 2 چیتگر منطقه 22

مروارید خیام

خرید و فروش برج مروارید خیام منطقه 22

برج مدیران شهرداری

پیش فروش پروژه مدیران شهرداری کوهک منطقه 22